SÄLLERYD - SKRÄVLE

 

VÅRT PARADIS

 

Facebook

Information

 

Dags att läsa mer!

 

 Bygdegården i Sälleryd-Skrävle deltar den 9-12 januari i Bygdegårdarnas Riksförbunds satsning på läsfrämjande.

 

 Vi kommer att arrangera läsfrämjande aktiviteter med författarbesök, sagostunder, högläsning och spökkväll för att öka läslusten.

 

 Författaren Malin Nord, som fått Studieförbundet Vuxenskolans författarpris 2017, och fantasyförfattaren Cecilia Rihs kommer och berättar om sina böcker.

 Så varmt välkomna!