SSI

Vad menas med kooperativ

Våran inriktning

om oss

Hitta

Kontakt

Lokalen

Fritids

Trollskogens förskola

Om ditt barn själv får välja

Teater och Natur

 

Vi vill använda naturen som inspiration och låta barnen med sin lek och nyfikenhet upptäcka allt som händer för att se och förstå samband.

 

Barnen får hjälp i sin utveckling av sånt som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta och lyssna på det som finns runt omkring i skogen.

 

Vi anpassar utomhusvistelsen efter väderlek och årstid, men framför allt efter barnen.

 

 

Ett annat område är teater och drama vilket ger barnet en möjlighet att uttrycka sin fantasi, spontanitet och kreativitet. De lär sig uttrycka sig med hjälp av rörelse, musik, dans och tal. Varje barn medverkar efter förmåga och intresse