SSI

Vad menas med kooperativ

Våran inriktning

om oss

Hitta

Kontakt

Lokalen

Fritids

Trollskogens förskola

Om ditt barn själv får välja

Trollskogens förskola i Skrävle startade 1 augusti 2012 och är en kooperativ förskola. Det innebär att vi får pengar från kommunen för att driva förskolan, och vi måste följa samma lagar, avtal och läroplan som alla andra förskolor. Men inom de ramarna bestämmer vi föräldrar själva hur vi vill disponera våra pengar. Vi anställer personal, bestämmer inriktning och öppettider, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns inga krav att man som förälder ska vara aktiv i förskolan. Men om man vill bidra och aktivt påverka barnens vardag så finns det många möjligheter att engagera sig. Man kan sitta i styrelsen för den ekonomiska föreningen, bidra med egenproducerade matvaror, köra vid utflykter, hoppa in som vikarie eller medverka vid gemen-samma städdagar 1-2 gånger/år.